quy định thanh toán vốn đầu tư xây dựng,bệnh viện hoàn mỹ thanh toán bao nhiêu bhyt,dịch vụ thanh toán hộ bằng e-checking