tìm việc làm thêm buổi sáng,luân chuyểnchứng từ bán hàng chưa thanh toán,thanh toán một phần hóa đơn misa