viectainha,mức lãi suất thanh toán tối thiểu của vpbank,quy trình thanh toán thẻ nội địa